Upozorňujeme členy, že se blíží splatnost doplatků za elektrickou energii. Ve svém e-mailu a také na nástěnkách v osadě najdete vyúčtování za uplynulý rok. Případné nedoplatky prosím uhraďte do 14. 6. 2024 na účet ZO s vaším variabilním symbolem. Děkujeme.

Patron semínek
10. 3. 2024

Zahájení projektu Patron semínek v Zahradě 5 elementů

Zveme vás na zahájení projektu Patron semínek, které se bude konat v neděli 21. dubna od 13:30 v Zahradě 5 elementů. Seznámíte se se základy semenaření, dostanete semínka fazole nebo afrikánů a vyrobíte si semínkovou bombu. Projekt zahájí pan starosta Brna-sever Martin Maleček.

Pro účast je nutné vyplnit registrační formulář. Na účastníky projektu čeká na podzim slavnostní zakončení.

Co je cílem projektu?

Jde o program "adopce" semínek, který podporuje sítě semínkových knihoven a semínkoven. Inspirací pro tento program byl úspěšný americký koncept One Seed, One Community. Cílem projektu je nadchnout zahradní nadšence a inspirovat je k uchovávání cenných nehybridních a lokálně adaptovaných odrůd rostlin. Tak pomohou přispět k ochraně rozmanitosti zahradních plodin.

Co je však zajímavé, je to, že Patron semínek není jen o pěstování rostlin. Je to program, který propojuje lidi v rámci komunity prostřednictvím společného pěstování jedné odrůdy. Tato praxe umožňuje jak sdílení samotných semínek, tak také cenných individuálních zkušeností a navazování nových mezilidských vztahů. Patron semínek napomáhá vytvářet silnou komunitu.

Častým problémem při pěstování rostlin je nedostatek prostoru na jednotlivých zahradách. Projekt Patron semínek chce ukázat, že každá, byť malá zahrádka, může hrát svoji významnou roli pro udržení cenné biodiverzity. Sdílení a pěstování konkrétní odrůdy napříč komunitou nejen rozšiřuje její genetickou rozmanitost, ale také podporuje její schopnost adaptovat se na různorodé lokální podmínky. Proto je pěstování a uchovávání jedné odrůdy mezi mnoha zahrádkáři klíčovým prvkem tohoto projektu.

Leták
Patron semínek
Leták

← Všechny články