Upozorňujeme členy, že se blíží splatnost doplatků za elektrickou energii. Ve svém e-mailu a také na nástěnkách v osadě najdete vyúčtování za uplynulý rok. Případné nedoplatky prosím uhraďte do 14. 6. 2024 na účet ZO s vaším variabilním symbolem. Děkujeme.

Výbor ZO

Eva Krušoftová
Eva Krušoftová
Předsedkyně výboru
zobrazit kontakt
 
Zuzana Řezáčová Lukášková
Zuzana Řezáčová Lukášková
Členka výboru
JP
Jitka Princová
Členka výboru
DH
David Hladký
Člen výboru
JM
Jan Macháček
Člen výboru