Upozorňujeme členy, že se blíží splatnost doplatků za elektrickou energii. Ve svém e-mailu a také na nástěnkách v osadě najdete vyúčtování za uplynulý rok. Případné nedoplatky prosím uhraďte do 14. 6. 2024 na účet ZO s vaším variabilním symbolem. Děkujeme.

Čas v přírodě
2. 12. 2023

Naučná stezka sv. Antoníčka — vítězný projekt Dáme na vás

Navrhovaná interaktivní naučná stezka má za cíl zlepšit přístupnost, orientaci a informovanost o údolí sv. Antoníčka. Propojí stávající i nově vytvořené relaxační prvky mj. v údolí Zaječího potoka a okolí Zaječí hory.

Součástí projektu je také jiné úprava lesní cesty a umístění informačních panelů s interaktivními prvky. Stezka, o celkové délce přibližně 5 km, spojí několik městských částí a významné lokality, jako jsou hřiště Ondřeje Sekory, rozhledna Ostrá horka, lesní hřiště pro Lesnou a Královo pole.

Předpokládaných 10 interaktivních naučných prvků budou doplňovat informační tabule o oblasti a samotné stezce. Kromě toho budou tři další tabule věnovány údolí Zaječího potoka, historii kapličky a studánky u sv. Antoníčka a sv. Antonínu z Padovy. Projekt tak slibuje nejen rekreační využití, ale i obohacení znalostí o místní historii a přírodě. Více informací najdete přímo na webu Dáme na vás.

← Všechny články