Upozorňujeme členy, že se blíží splatnost doplatků za elektrickou energii. Ve svém e-mailu a také na nástěnkách v osadě najdete vyúčtování za uplynulý rok. Případné nedoplatky prosím uhraďte do 14. 6. 2024 na účet ZO s vaším variabilním symbolem. Děkujeme.

iNaturalist
22. 12. 2023

Mapujte ohrožené živočichy a rostliny s aplikací iNaturalist

iNaturalist je online platforma, která propojuje milovníky přírody a vědeckou komunitu. Vy můžete pomáhat tím, že si nainstalujete aplikaci pro Android nebo iOS a budete nahrávat své vlastní fotky živočichů a rostlin. S tím, jak se focené zvíře nebo rostlina jmenuje si nemusíte dělat hlavu - komunita vám se pojmenováním pomůže. Takto snadno pomáháte vytvářet globální databázi biodiverzity.

Přispívání na iNaturalist má hned několik přínosů.

Zaprvé, pomáháte vědcům a badatelům sledovat a dokumentovat biologickou rozmanitost po celém světě. Vaše pozorování mohou přispět k lepšímu porozumění ekosystémů, migrace druhů nebo změn v rozšíření organismů.

Zadruhé, iNaturalist je výborný nástroj pro sebevzdělávání. Můžete nechat komunitu identifikovat rostliny a živočichy, které jste objevili a tím si prohloubíte znalosti o přírodě kolem sebe. Platforma tak funguje jako interaktivní učebnice biodiverzity.

V neposlední řadě přispívání na iNaturalist přináší radost z objevování a sdílení přírodních krás s ostatními. Můžete se podívat na pozorování ostatních uživatelů i sdílet své vlastní zážitky z přírody.

Platforma iNaturalist je tedy nejen vědecký nástroj, ale i komunitní síť, která spojuje lidi s láskou k přírodě a přispívá k celosvětovému úsilí o ochranu biodiverzity.

← Všechny články