Upozorňujeme členy, že se blíží splatnost doplatků za elektrickou energii. Ve svém e-mailu a také na nástěnkách v osadě najdete vyúčtování za uplynulý rok. Případné nedoplatky prosím uhraďte do 14. 6. 2024 na účet ZO s vaším variabilním symbolem. Děkujeme.

14. 1. 2024

Výroční členská schůze (volební) se uskuteční 14. února 2024

Vážení přátelé, zveme vás na zasedání výroční členské schůze, která bude i volební (na období 2024 - 2029).

Termín schůze: středa 14. února 2024, 17:00 hod.

Místo konání schůze: Kancelář ÚS, Táborská 921/193, Brno - Židenice 615 00

Program schůze:

 1. Zahájení

 2. Volba orgánů výroční členské schůze

 3. Zpráva o činnosti ZO - př. Krušoftová

 4. Zpráva o hospodaření za rok - př. Hladký

 5. Zpráva kontrolní komise - př. Princová

 6. Volby 2024

 7. Různé

  • rozpis plateb rok 2024

  • plán činnosti na rok 2024 - př. Řezáčová Lukášková

 8. Diskuze

 9. Usnesení

 10. Závěr schůze

Účast všech členů je nutná, nemůžete-li se zúčastnit, pověřte prosím jinou osobou plnou mocí, která nemusí být úředně ověřena.

← Archív příspěvků