Upozorňujeme členy, že se blíží splatnost doplatků za elektrickou energii. Ve svém e-mailu a také na nástěnkách v osadě najdete vyúčtování za uplynulý rok. Případné nedoplatky prosím uhraďte do 14. 6. 2024 na účet ZO s vaším variabilním symbolem. Děkujeme.

14. 9. 2023

Na výstavě výpěstků jsme se umístili na 4. místě

Milí přátelé,

ve dnech 8. a 9. září jsme se zúčastnili tradiční celobrněnské výstavy výpěstků v Semilassu.

Naši expozici připravily Ivana Valentová a Zuzana Řezáčová a ti z vás, kdo jste se přišli podívat, určitě potvrdíte, že si daly opravdu záležet.

Za skvělé 4. místo jsme dostali diplom a finanční odměnu 1.000 Kč na účet ZO a poděkování tajemníka ÚS za uspořádání expozice po (nikdo neví kolika) letech.

Ivana a Zuzana byly v Semilassu od čtvrtka do soboty a měly možnost komunikovat nejen se členy ostatních ZO, s činiteli na městských úřadech ale také s lidmi, kteří na výstavu přicházeli a měli opravdový a vážný zájem zahrádkařit. Probíraly se mimo jiné i “zábory” zahrádek pro výstavbu domů.

Kromě mnoha zážitků a kontaktů si odnášíme také ponaučení, že čím větší činnost budeme vyvíjet, s tím větší podporou u městské části můžeme v budoucnu počítat.

Získané zkušenosti by nám Ivana a Zuzana rády předaly na asi hodinové schůzce celé osady v průběhu září nebo října. Termín upřesníme a pevně věříme, že si na toto setkání čas najdete.

Děkujeme všem, kdo se na přípravě výstavy podíleli i těm, kdo naši osadu přišli podpořit.

Ukázka naší expozice
© Zuzana Řezáčová Lukášková
Ukázka naší expozice
Ukázka naší expozice
© Zuzana Řezáčová Lukášková
Ukázka naší expozice
Ukázka naší expozice
© Zuzana Řezáčová Lukášková
Ukázka naší expozice
Ukázka naší expozice
© Zuzana Řezáčová Lukášková
Ukázka naší expozice
Ukázka naší expozice
© Zuzana Řezáčová Lukášková
Ukázka naší expozice

← Archív příspěvků