Upozorňujeme členy, že se blíží splatnost doplatků za elektrickou energii. Ve svém e-mailu a také na nástěnkách v osadě najdete vyúčtování za uplynulý rok. Případné nedoplatky prosím uhraďte do 14. 6. 2024 na účet ZO s vaším variabilním symbolem. Děkujeme.

20. 2. 2024

Informace z únorové členské schůze

Na Valentýna se v kanceláři Územního sdružení ČZS Brno-město konala výroční volební členská schůze naší ZO. Podrobný zápis ze schůze vám přijde během několika málo dní do e-mailu. Tento článek vám přináší stručný přehled toho, co jsme na schůzi probírali.

Volba orgánů ZO na období 2024-29

Členská schůze odhlasovala, že i nadále bude výbor pokračovat v pětičlenném složení a kontrolní a návrhová komise ve tříčlenném.

Předsedkyní výboru byla zvolena př. Eva Krušoftová.

Členové výboru:

 • př. Zuzana Řezáčová Lukášková,

 • př. Jitka Princová,

 • př. David Hladký,

 • př. Jan Macháček.

Předsedkyní kontrolní komise byla zvolena př. Andrea Hloušková.

Členové komise:

 • př. Ludvík Březka,

 • př. Miroslav Morys.

Členkou územní Rady ČZS za naší osady byla zvolena př. Zuzana Řezáčová Lukášková.

Další projednávané body

Členská schůze si vyslechla zprávu o hospodaření a činnosti ZO.

Projednáváno bylo téma srn v osadě a opravy plotů.

Př. Zuzana Řezáčová Lukášková informavala o situaci kolem územní studie „Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna (podklady pro studii zde). V této souvislosti doporučila zejména

 • mapování vzácných a chráněných živočichů aplikací iNaturalist,

 • certifikace Přírodní zahrada,

 • rekultivaci cesty od brány k maringotce, aby byl umožněn průjezd menší techniky např. na vrtání studní,

 • přihlášení do soutěže Živá zahrada.

Rozšíření ZO o nové komunitní zahrady je v tuto chvíli na mrtvém bodě, nicméně komunikace s úřady stále probíhá a dál hledáme varianty, jak komunitní zahrady zprovoznit.

Projekty pro veřejnost

 • Březen

  • Otevírání přírodních zahrad

  • Projekt Kdo jsem? - zahájení

 • Duben

  • Patron semínek od Semínkovny - zahájení

 • Červen

  • Projekt Kdo jsem? - ukončení

 • Podzim

  • Ukládání semínek - ukončení projektu Patron semínek

  • Komentované rozvěšování budek s ornitologem

Členové byli dále upozorněni na nutnost uhradit členské příspěvky a příspěvky na činnost do konce února.

Zjistíme jak začít využívat technické podpory a nástrojů jako jsou Google Workspace nebo TechSoup pro potřeby náší neziskové organizace.

Máme novou e-mailovou schránku info@zajecihora.cz, ze které budete dostávat veškerou komunikaci kolem ZO a můžete na ni také posílat své podněty nebo dotazy.

← Archív příspěvků